Profil

Od štyroch rokov sa venujem športu. Pätnásť rokov som aktívne hrával ľadový hokej za Slovan Bratislava. Popri hokeji som vyskúšal doplnkové športy: gymnastiku, tenis, futbal a box. Na konci mojej hokejovej kariéry som si uvedomil, že tento rýchlostno - silový šport si vyžaduje mimoriadnu pozornosť, ktorá by mala byť zameraná predovšetkým na kompenzáciu jednostranného zaťaženia a odstránenie svalových dysbalancií. Doplnkovými športmi som síce nadobudol komplexnosť pohybových schopností, ale neodstránil vplyvy jednostranného zaťažovania môjho organizmu, čo následne viedlo k zraneniam. Donútilo ma to zamyslieť sa nad minulosťou a uvedomiť si vykonávanie nesprávnych pohybových stereotypov počas dňa a pri pohybových aktivitách. Pri štúdiu na Univerzite Komenského - Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave som si vybral špecializáciu trénerstvo - kondičný tréner a nadobudnuté vzdelanie sa usilujem zlepšovať prostredníctvom rôznych školení a kurzov. Svojim klientom sa snažím poskytnúť maximálnu komplexnú starostlivosť. Prioritou je pre mňa Vaša spokojnosť a dosiahnutie spoločne vytýčeného cieľa.


Vzdelanie: UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Fakulta telesnej výchovy a športu
Špecializácia: Trénerstvo - kondičný tréner
Najväčšie úspechy: BZĽH Hokejový turnaj: výber Slovenska - Kanada (Edmonton) 1.miesto
Motto: "Dôležitejšie ako vyhrať nad súperom, je vyhrať sám nad sebou."

Kontakt

© 2018 by Webcraft